Marek Krajewski


Literaturoznawcy wrocławscy o pisarstwie Marka Krajewskiego

 

19-03-2013

W ostatnim numerze czasopisma „Znaczenia”, wydawanego w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, ukazały się dwa artykuły, z których jeden bezpośrednio, a drugi pośrednio dotyczy twórczości Marka Krajewskiego. Oto ich fragmenty.

>> Petrowicz, Jarosław: Grüss Gott, Mock. O niemczyźnie w powieściach Marka Krajewskiego.

Książki Marka Krajewskiego to imponujący fenomen końca XX i początku XXI wieku. Ich popularność i duże nakłady są sukcesem wydawniczym. Wśród wielu czynników wpływających na ten sukces znajdują się niewątpliwie talent i rzetelna pisarska robota. Wpływ na to mają także zainteresowanie przedwojenną i wojenną przeszłością Wrocławia, żeby nie powiedzieć: głód wiedzy. Wprawdzie utwory Krajewskiego są fikcjonalne, ale miejsca, w których toczy się akcja, odmalowane są z pasją wytrawnego historyka-regionalisty (cały artykuł zob. www.e-znaczenia.pl/).

>> Browarny, Wojciech: Nie tylko Breslau. O współczesnej prozie z Dolnego Śląska (1989-2010).

Marek Krajewski, szczerze mówiąc, nie zachwyca mnie, lecz w tej konkurencji na razie jest najlepszy, a uzupełnienie lokalnej listy autorów kryminalnych o nazwiska prawie zapomniane, przykładowo Zbigniewa Kubikowskiego (ps. Jacek Joachim) i Bogdana Daleszaka, którzy publikowali prozę kryminalną w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, nie zmienia mojego rankingu (cały artykuł zob. e-znaczenia.pl/).

 

 

 copyright © 2009 marek-krajewski.pl