Marek Krajewski


Marek Krajewski o Bolesławie Prusie

28-09-2012

Marek Krajewski jest wielkim miłośnikiem „Lalki” Bolesława Prusa. O swojej fascynacji tą arcypowieścią Krajewski mówi w wywiadzie, zamieszczonym w najnowszym numerze „Tygodnika Powszechnego” oraz w artykule, napisanym dla  „Stolicy” (oba teksty zob. W mediach / Varia).



copyright © 2009 marek-krajewski.pl