Marek Krajewski


Dwie rozprawki filozoficzne Marka Krajewskiego

 

17-08-2012

W roku akademickim 2011/2012 Marek Krajewski studiował filozofię współczesną w Szkole Filozoficznej Tadeusza Gadacza / Collegium Civitas w Warszawie. Na zakończenie rocznych studiów podyplomowych M. Krajewski napisał dwie prace zaliczeniowe: (1) Artysta u Fryderyka Nietzschego (pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Gadacza) oraz (2) Asekuracja przed spodziewanym cierpieniem (pod kierunkiem prof. dra hab. Roberta Piłata). Obie rozprawki są dostępne w formacie pdf (zob. Praca naukowa).copyright © 2009 marek-krajewski.pl