Marek Krajewski


Ideologiczna krytyka literacka

13-03-2011

Dr Bernadetta Darska, krytyczka literacka i polonistka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w swym studium pt. „W uścisku idei? O wybranych problemach zaangażowania w literaturze i krytyce literackiej” analizuje atak ideologiczny, jaki w minionym roku na twórczość Marka Krajewskiego przypuściła „Krytyka Polityczna” (zob. W mediach / Varia).copyright © 2009 marek-krajewski.pl