Marek Krajewski


„Der Spiegel” o Marku Krajewskim

02-03-2011

W numerze 8/2011 niemieckiego tygodnika „Der Spiegel” ukazał się artykuł Jana Puhla, poświęcony pozytywnym zmianom, jakie nastąpiły w Polsce w ciągu ostatnich lat. W swym tekście, opatrzonym znamiennym tytułem „Ambitny naród”, niemiecki dziennikarz, wytrawny znawca problematyki polskiej, przygląda się szczególnie uważnie dzisiejszemu Wrocławiowi, w którym, jego zdaniem, owe pozytywne zjawiska najwyraźniej się kumulują. Pod koniec artykułu Puhl opisuje przewartościowania w samoświadomości Polaków – od mentalności ofiary do dumnego poczucia własnej wartości. W tym właśnie kontekście prezentuje sylwetkę Marka Krajewskiego (zob. W mediach / Prasa zagraniczna; passus poświęcony M. Krajewskiemu został przełożony na język polski).copyright © 2009 marek-krajewski.pl