Marek Krajewski


Marek Krajewski finalistą nagrody literackiej Premio Acerbi 2011

01-03-2011

Nagroda literacka Premio Acerbi, przyznawana przez Associazione Giuseppe Acerbi Castel Goffredo, ma zgodnie ze swoją dewizą – narrativa per conoscere ed avvicinare i popoli – służyć poznawaniu i zbliżaniu narodów poprzez wyróżnianie dzieł prozatorskich, które w ostatnim czasie zostały przełożone na język włoski. Oprócz warunku gatunkowego (proza) istnieje też inny: wszystkie nominowane danego roku utwory muszą być napisane przez literatów tworzących w tym samym języku. W roku 2011 organizatorzy wybrali literaturę polską. Finalistami nagrody, której laureat zostanie wyłoniony decyzją jury literaturoznawców oraz jury czytelników lombardzkich bibliotek w czerwcu br., zostali: Joanna Olczak-Ronikier, Mariusz Szczygieł oraz Marek Krajewski (zob. W mediach / Varia).copyright © 2009 marek-krajewski.pl