Marek Krajewski


Recepcja twórczości Marka Krajewskiego w krajach niemieckojęzycznych

24-10-2010

Recepcja twórczości Marka Krajewskiego w krajach niemieckojęzycznych została dokładnie opracowana przez dr Ewę Mikulską-Frindo z Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Jej artykuł na ten temat, zatytułowany „Rezeption der Romane von Marek Krajewski in den deutschsprächigen Ländern” umieszczono w dziale „W mediach/Varia”.copyright © 2009 marek-krajewski.pl