Marek Krajewski


Recenzja „Erynii” w „Pograniczach” i wywiad w „Bluszczu”

28-09-2010

W szczecińskim dwumiesięczniku kulturalnym „Pogranicza” ukazała się recenzja „Erynii”. Jej autor, Jarosław Petrowicz, dokładnie omawia motywy antyczne w powieści, co jest pewnym novum w jej recepcji (zob. W mediach/Recenzje).W dziale „W mediach/Wywiady” zamieszczono wywiad, którego miesięcznikowi „Bluszcz” Marek Krajewski udzielił w czerwcu br.copyright © 2009 marek-krajewski.pl