Marek Krajewski


Zawieszenie blogu

18-01-2010

Szanowni Państwo! Ponieważ piszę nową powieść, zawieszam mój blog na czas nieokreślony. Dzisiaj odpowiedziałem na wszystkie komentarze. Nie zamierzam jednak zrywać z Państwem kontaktu elektronicznego. Wkrótce napiszę, jak zamierzam ów kontakt podtrzymywać. Przepraszam za tak późną informację o zawieszeniu blogopisania.
copyright © 2009 marek-krajewski.pl